Εταιρική ταυτότητα – Έντυπα

Το έντυπο και η παραδοσιακή διαφήμιση μέσω των print media διατηρεί ισχυρή θέση στη διαφημιστική αγορά. Προσφέρουμε υπηρεσίες σχεδιασμού λογότυπου, εταιρικής ταυτότητας, αφισών, δημιουργικών καταχωρήσεων, εντύπων και outdoor διαφήμισης. Από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι τη στρατηγική υλοποίησης.

Επαγγελματικές κάρτες

Λογότυπα

Αφίσες

Δημιουργικές καταχωρήσεις

Έντυπα

Outdoor διαφήμιση