0
Χρόνια Ζωντανές Μεταδόσεις
0
Live events
0
Θεατές
Σύγχρονα τίτλοι, animated logo, διαφημίσεις, παράθυρα
Σύνδεση με τις πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης
Τηλεοπτική εικόνα, σε κίνηση και κωδικοποίηση

Ενδεικτικά Πακέτα Webinar

Εισαγωγική κάρτα – βίντεο ή countdown | Τίτλοι ομιλητών | Διαφημίσεις | pre recorded videos | Προβολή της μίξης σε webinar πλατφόρμα | YouTube Live 1080p | Facebook Live 720p | Εγγραφή 1080p

Webinar Basic

Βασικό πακέτο webinar ή virtual event
250 Η τιμή περιλαμβάνει:
 •  Όλοι οι ομιλητές είναι συνδεδεμένοι online μέσω μίας πλατφόρμας (πχ Zoom), χωρίς δυνατότητες σκηνοθεσίας
 •  Έως 2 ώρες
 • Custom branded layout (γραφιστικός σχεδιασμός εικαστικού περιβάλλοντος)
 •  Custom animated graphics (τίτλοι, intro, animated logo)
 •  Διασύνδεση του Live studio με οποιαδήποτε πλατφόρμα (zoom, teams, skype, webex κα)
 •  Δυνατότητα ερωτήσεων με εικόνα και ήχο από το κοινό
 •  Custom player με δυνατότητα κλειδώματος για ενσωμάτωση σε συγκεκριμένο domain (website) + embeded chat + Q&A + poll
 • Εισαγωγική κάρτα - βίντεο ή countdown, Τίτλοι ομιλητών, Διαφημίσεις - pre recorded videos *
 • YouTube Live - Facebook Live
 •  Εγγραφή 1080p
 •  Δοκιμαστικό online event μία ημέρα πριν διάρκειας 1 ώρας
 •  
 • Κάρτες, βίντεο, διαφημίσεις κλπ που τυχόν θα προβληθούν παραδίδονται από εσάς
BEST SELLER

Webinar Pro

Βασικό πακέτο webinar ή virtual event
600 Η τιμή περιλαμβάνει:
 • Live σκηνοθεσία
  (custom παράθυρα, επιλογή ποιοι θα φαίνονται κάθε φορά κλπ)
 •  Έως 5 ώρες
 • Custom branded layout (γραφιστικός σχεδιασμός εικαστικού περιβάλλοντος)
 •  Custom animated graphics (τίτλοι, intro, animated logo)
 •  Διασύνδεση του Live studio με οποιαδήποτε πλατφόρμα (zoom, teams, skype, webex κα)
 •  Δυνατότητα ερωτήσεων με εικόνα και ήχο από το κοινό
 •  Custom player με δυνατότητα κλειδώματος για ενσωμάτωση σε συγκεκριμένο domain (website) + embeded chat + Q&A + poll
 • Εισαγωγική κάρτα - βίντεο ή countdown, Τίτλοι ομιλητών, Διαφημίσεις - pre recorded videos *
 • YouTube Live - Facebook Live
 •  Εγγραφή 1080p
 •  Δοκιμαστικό online event μία ημέρα πριν διάρκειας 2 ωρών
 •  
 • Κάρτες, βίντεο, διαφημίσεις κλπ που τυχόν θα προβληθούν παραδίδονται από εσάς

Webinar Enterprise

Βασικό πακέτο webinar ή virtual event
950 Η τιμή περιλαμβάνει:
 • Live σκηνοθεσία
  (custom παράθυρα, επιλογή ποιοι θα φαίνονται κάθε φορά κλπ)
 • Έως 8 ώρες
 • Custom branded layout (γραφιστικός σχεδιασμός εικαστικού περιβάλλοντος)
 •  Custom animated graphics (τίτλοι, intro, animated logo)
 •  Διασύνδεση του Live studio με οποιαδήποτε πλατφόρμα (zoom, teams, skype, webex κα)
 •  Δυνατότητα ερωτήσεων με εικόνα και ήχο από το κοινό
 •  Custom player με δυνατότητα κλειδώματος για ενσωμάτωση σε συγκεκριμένο domain (website) + embeded chat + Q&A + poll
 • Εισαγωγική κάρτα - βίντεο ή countdown, Τίτλοι ομιλητών, Διαφημίσεις - pre recorded videos *
 • YouTube Live - Facebook Live
 • Εγγραφή 1080p
 •  Δοκιμαστικό online event μία ημέρα πριν διάρκειας 4 ωρών
 •  
 • Κάρτες, βίντεο, διαφημίσεις κλπ που τυχόν θα προβληθούν παραδίδονται από εσάς

Πακέτα phygital / virtual event

Studio Pro

Βασικό πακέτο webinar ή virtual event
1100 Η τιμή περιλαμβάνει:
 •  Στήσιμο mini studio σε χώρο που βρίσκεται ο συντονιστής - παρουσιαστής με δύο κάμερες και δύο μικρόφωνα πέτου
 •  Όλοι οι υπόλοιποι ομιλητές είναι συνδεδεμένοι online μέσω μίας πλατφόρμας (πχ Zoom), με περιορισμένες δυνατότητες σκηνοθεσίας
 •  Δυνατότητα ερωτήσεων με εικόνα και ήχο από το κοινό
 • Έως 4 ώρες
 • Custom branded layout (γραφιστικός σχεδιασμός εικαστικού περιβάλλοντος)
 •   Custom animated graphics (τίτλοι, intro, animated logo)
 • Εισαγωγική κάρτα - βίντεο ή countdown, Τίτλοι ομιλητών, Διαφημίσεις - pre recorded videos *
 •    Custom player με δυνατότητα κλειδώματος για ενσωμάτωση σε συγκεκριμένο domain (website) + embeded chat + Q&A
 •  Διασύνδεση του Live studio με οποιαδήποτε πλατφόρμα (zoom, teams, skype, webex κα)
 • YouTube Live - Facebook Live
 • Εγγραφή 1080p
 •  Στήσιμο και δοκιμαστικό onlline event μία ημέρα πριν διάρκειας έως 2 ώρες
 •   Μοντάζ εκδήλωσης με δημιουργία βίντεο ρεπορτάζ και παράδοση ομιλιών σε ξεχωριστό αρχείο ανά ομιλητή
best seller

Studio Enterprise

Βασικό πακέτο webinar ή virtual event
1900 Η τιμή περιλαμβάνει:
 • Live Σκηνοθεσία 4κάμερη παραγωγή με ασύρματα μικρόφωνα
  πέτου σε φυσικό χώρο
 •  Δυνατότητα συμμετοχής απομακρυσμένων ομιλητών με πλήρεις δυνατότητες σκηνοθεσίας
 •  Δυνατότητα ερωτήσεων με εικόνα και ήχο από το κοινό
 • Έως 8 ώρες
 • Custom branded layout (γραφιστικός σχεδιασμός εικαστικού περιβάλλοντος)
 •  Custom animated graphics (τίτλοι, intro, animated logo)
 • Εισαγωγική κάρτα - βίντεο ή countdown, Τίτλοι ομιλητών, Διαφημίσεις - pre recorded videos *
 •  Custom player με δυνατότητα κλειδώματος για ενσωμάτωση σε συγκεκριμένο domain (website) + embeded chat + Q&A
 •  Διασύνδεση του Live studio με οποιαδήποτε πλατφόρμα (zoom, teams, skype, webex κα)
 • YouTube Live - Facebook Live
 • Εγγραφή 1080p
 •  Στήσιμο και δοκιμαστικό event μία ημέρα πριν την εκδήλωση, διάρκειας έως 4 ώρες
 •  Μοντάζ εκδήλωσης με δημιουργία βίντεο ρεπορτάζ και παράδοση ομιλιών σε ξεχωριστό αρχείο ανά ομιλητή
best value

Πακέτα Live Streaming εκδήλωσης

Live Basic

Βασικό πακέτο μετάδοσης εκδήλωσης
250 Η τιμή περιλαμβάνει:
 • Μία κάμερα
 • Έως 2 ώρες
 • Custom branded layout (γραφιστικός σχεδιασμός εικαστικού περιβάλλοντος)
 • Εισαγωγική κάρτα - βίντεο ή countdown, Τίτλοι ομιλητών, Διαφημίσεις - pre recorded videos *
 •  Custom animated graphics (τίτλοι, intro, animated logo)
 •  Custom player με δυνατότητα κλειδώματος για ενσωμάτωση σε συγκεκριμένο domain (website) + embeded chat
 • YouTube Live ή Facebook Live
 • Εγγραφή 1080p
 •  Στήσιμο και δοκιμαστικό event μία ημέρα πριν την εκδήλωση, διάρκειας έως 4 ώρες
 •  Μοντάζ εκδήλωσης με δημιουργία βίντεο ρεπορτάζ και παράδοση ομιλιών σε ξεχωριστό αρχείο ανά ομιλητή

Pro

Βασικό πακέτο μετάδοσης εκδήλωσης
550 Η τιμή περιλαμβάνει:
 • Δύο κάμερες
 • Έως 3 ώρες
 • Custom branded layout (γραφιστικός σχεδιασμός εικαστικού περιβάλλοντος)
 • Εισαγωγική κάρτα - βίντεο ή countdown, Τίτλοι ομιλητών, Διαφημίσεις - pre recorded videos *
 •  Custom animated graphics (τίτλοι, intro, animated logo)
 •  Custom player με δυνατότητα κλειδώματος για ενσωμάτωση σε συγκεκριμένο domain (website) + embeded chat
 • YouTube Live - Facebook Live
 • Εγγραφή 1080p
 •   Στήσιμο και δοκιμαστικό event μία ημέρα πριν την εκδήλωση, διάρκειας έως 4 ώρες
 •   Μοντάζ εκδήλωσης με δημιουργία βίντεο ρεπορτάζ και παράδοση ομιλιών σε ξεχωριστό αρχείο ανά ομιλητή

Enterprise

Βασικό πακέτο μετάδοσης εκδήλωσης
1400 Η τιμή περιλαμβάνει:
 • Τέσσερις κάμερες
 • Έως 6 ώρες
 • Custom branded layout (γραφιστικός σχεδιασμός εικαστικού περιβάλλοντος)
 • Εισαγωγική κάρτα - βίντεο ή countdown, Τίτλοι ομιλητών, Διαφημίσεις - pre recorded videos *
 •  Custom animated graphics (τίτλοι, intro, animated logo)
 •  Custom player με δυνατότητα κλειδώματος για ενσωμάτωση σε συγκεκριμένο domain (website) + embeded chat
 • YouTube Live - Facebook Live
 • Εγγραφή 1080p
 •  Στήσιμο και δοκιμαστικό event μία ημέρα πριν την εκδήλωση, διάρκειας έως 4 ώρες
 •  Μοντάζ εκδήλωσης με δημιουργία βίντεο ρεπορτάζ και παράδοση ομιλιών σε ξεχωριστό αρχείο ανά ομιλητή
BEST SELLER

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Go Live!

Πολυκάμερη παραγωγή συναυλιών και μουσικών παραστάσεων
Με ενδιαφέρει

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Go Live!

Πολυκάμερη παραγωγή θεατρικών παραστάσεων για εγγραφή και ζωντανή μετάδοση
Με ενδιαφέρει

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Go Live!

Πολλοί δήμοι και οργανισμοί μας εμπιστεύονται από το 2010 για ζωντανή μετάδοση συνεδριάσεων διοικητικών οργάνων
Με ενδιαφέρει

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Go Live!

Από το 2010 μεταδίδουμε ζωντανά με πολυκάμερες παραγωγές εκθέσεις, φεστιβάλ και κάθε είδους εταιρικές εκδηλώσεις
Με ενδιαφέρει

Premium Υπηρεσία: Dedicated event's website

Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε website αποκλειστικά για την εκδήλωσή σας με δυνατότητες περιορισμού χρηστών, εγγραφών ή και επί πληρωμής παρακολούθηση της μετάδοσης. Custom video player, chat, Q&A, registration forms, sign up κα.

Live Call Connect

Συνδέστε με το virtual studio όσους ομιλητές χρειάζονται για να έχει επιτυχία η εκδήλωσή σας, χωρίς περιορισμούς σε bandwith και ποιότητα εικόνας και ήχου.

Custom Graphics

Animated logo, τίτλοι ομιλητών και ενοτήτων, intro και outro video, γραφικά, διαφημίσεις, promo video, όλα βασισμένα στην ταυτότητα του event και της εταιρείας σας.

100% Integration

Ο εξοπλισμός μας, η εμπειρία και οι γνώσεις μας και οι συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες προσφέρουν 100% διασύνδεση με όλες τις πλατφόρμες.

Unlimited Viewers

Απεριόριστα παράλληλα events, απεριόριστοι viewers, δυνατότητα custom player που θα ενσωματώνεται (embed) μόνο στο site σας ή θα κλειδώνει. Custom chat - Q&A.